Ľudia

Etnologia UK > Ľudia
Foto Meno Pozícia Detail Kontakt
Botikova Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc. profesorka etnológie etnické štúdiá, minority, migrácie, štúdium rodiny, rodové štúdiá, vizuálna antropológia

Publikácie

Gondova 2, 814 99 Bratislava, č.m. 313

Konzultačné hodiny:
Streda 14.30 – 16.00
Telefón: +421 2 59339170
Email: marta.botikova@uniba.sk

buzekova Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. docentka antropológia náboženstva, medicínska antropológia, kognitívna antropológia

Publikácie
academia.edu

Gondova 2, 814 99 Bratislava, č.m. 302

Konzultačné hodiny:
Pondelok 11.30 – 12.30
Štvrtok 11.30 – 12.30
Telefón: +421 2 59339374
Email: tatiana.buzekova@uniba.sk

Hloskova Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. docentka folkloristika, dejiny folkloristiky, folklorizmus, orálna história

Publikácie

Gondova 2, 814 99 Bratislava, č.m. 317

Konzultačné hodiny:
Streda 14.30 – 16.00
Telefón: +421 2 59339273
Email: anna.hloskova@uniba.sk

Janto_opica Mgr. Juraj Janto, PhD. odborný asistent etnológia mesta a priestoru, antropológia a rozvoj, sociálny kapitál sídla, ľudová materiálna kultúra

Publikácie

Gondova 2, 814 99 Bratislava, č.m. 301

Konzultačné hodiny:
Utorok 10.30 – 12.30
Telefón: + 421 2 59339374
Email: juraj.janto@uniba.sk

Mgr. Helena Tužinská, PhD. odborná asistentka antropológia vzdelávania, lingvistická antropológia, medzikultúrna komunikácia

Publikácie
academia.edu

Gondova 2, 814 99 Bratislava, č.m. 313

Konzultačné hodiny:
Utorok 9.50 – 10.50
Utorok 14.30 – 15.00
Telefón: +421 2 59339170
Email: helena.tuzinska@uniba.sk

Doktorandi
Mgr. Michal Uhrin doktorand Evolučná antropológia, kognitívna antropológia, teória a metodológia antropológie

Publikácie

Gondova 2, 814 99 Bratislava, č. m. 301

Konzultačné hodiny:
Pondelok 10.00 – 11.00
Telefón: +421 2 5933 9232
Email: uhrin19@uniba.sk

RNDr. Katarína Martináková doktorandka Antropológia náboženstva Gondova 2, 814 99
Bratislava, č. m. 301

Konzultačné hodiny:
Telefón: +421 2 5933 9232
Email: katka.martinakova@gmail.com

(Visited 1 234 times, 1 visits today)