Projekty

Etnologia UK > Projekty

Grantový projekt APVV–0627–12 Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien (10/2013 – 09/2017) Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Tížik, Sociologický ústav SAV, Spoluriešiteľky z KEM: Tatiana Bužeková, Helena Tužinská  

Grantový projekt VEGA  1/0421/17 Symbolické reprezentácie nebezpečenstva (2017 – 2019), Zodpovedná riešiteľka: Bužeková Tatiana, Spoluriešitelia: Botiková Marta, Hlôšková Anna, Janto Juraj, Tužinská, Helena, Uhrin Michal

(Visited 86 times, 1 visits today)