Štúdium

Etnologia UK > Štúdium

1. Túžiš po zmene svojho pohľadu na svet okolo seba?
2. Vonia ti dobrodružstvo spoznávania neznámeho?
3. Láka ťa zisťovať príčiny medzikultúrnych spojitostí či rozdielov?
4. Chceš spoznávať, ako ľudia myslia, cítia a konajú?
5. Chceš sa naučiť dizajnovať a realizovať vlastný výskum?
6. Uprednostňuješ menší kolektív?
7. Zvažuješ vycestovanie do zahraničia počas štúdia?
8. Hľadáš praktické uplatnenie po štúdiu?
9. Chceš získať zručnosti v práci s ľuďmi, lebo ti pomôžu rozumieť jazyku ich kmeňa?
10. Príď k nám študovať 🙂 

Etnológia je jednou z vied o človeku, kultúre a spoločnosti. Spoločne so sociálnou a kultúrnou antropológiou skúma život človeka v spoločnosti a vysvetľuje, ako sa vyvíja a funguje kultúra. Zatiaľ čo etnológia sa skôr venuje jednotlivým spoločnostiam, antropológia je zameraná na komparatívne štúdium kultúr, v ktorom sa využívajú poznatky viacerých prírodných a sociálnych vied.
K najfrekventovanejším témam etnologického a antropologického výskumu patria otázky socializácie a identity, rasy a etnicity, rodových a mocenských vzťahov, ako i vysvetlenie konkrétnych náboženských, ekonomických a politických javov. Etnológia študuje tiež fenomény folklóru a tradičnej materiálnej kultúry a ich súčasné funkcie v rámci kultúrneho dedičstva.
Práca etnológa a antropológa vychádza z terénneho výskumu: prostredníctvom zúčastneného pozorovania a vedenia rozhovorov hľadá vysvetlenie javov kultúry v konkrétnom čase a priestore. Etnológ a antropológ vie analyzovať historické a archívne pramene, ako aj informácie z médií.
Etnológovia, sociálni a kultúrni antropológovia sa uplatňujú ako zamestnanci verejného, ziskového aj neziskového sektora, v šírení poznatkov o ľudskej kultúre ako výskumníci, lektori, osvetoví pracovníci, mediálni pracovníci, múzejní kurátori, projektoví manažéri, ale aj ako facilitátori, mediátori, evaluátori, odborní konzultanti, plánovači, či analytici v oblastiach strategického a dlhodobého rozvoja danej komunity.

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

(Visited 1 442 times, 1 visits today)

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting1_1/3/6/36107f07-e6f0-4efb-aec1-77ff14baf9e3/etnologiauk.sk/web/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204